WFF qoruğuna radio Ekspedisiya – 4JFF-014 & 4JFF-001

DX Ekspedisiyalar

“Səfər” radiohəvəskarlar klubu, yaxın vaxtlarda, 2 beynəlxalq tədbirin kecirilməsini nəzərdə tutub.
Tədbirlər Beynəlxalq Dunya Qoruqlar Proqramı cərcivəsində tədbiq olunacaq.
Tədbirlər Ağdaş, Ağcabədi, Naftalan və Goy-gol rayonların ərazilərini əhatə edəcək.

 

Komandaların tərkibi coxmillətlidir.

 

=========================================

 

1-ci komanda, cağrı işarəsi 4K3FF
Tədbirin əsas yerləri – Naftalan və Turyancay qoruğu (Ağdaş).
muddət 20.9 – 03.10, 2010
Radio diapazonlar – 20 və 40 m. Rejimlər CW, SSB, RTTY

 

Komanda ozvləri

 

4K4K – Qorobetz Boris – Azərbaycan
YL7A – Juris Petersons – Latviya
4J5T, – Natiq Qasımov, Azərbaycan
4J8VHF – Leonid Protasov, Azərbaycan

 

=========================================

 

2-ci komanda, cağrı işarəsi 4J0WFF
Tədbirin əsas yerləri – Naftalan və Ağ G�l qoruğu (Ağcabədi).
muddət 22-27.9. 2010
Radio diapazonlar – 20 və 40 m. Rejimlər CW, SSB,

 

Komanda ozvləri

 

4K4K – Qorobetz Boris – Azərbaycan
4J5A – Qorobetz Serqey – Azərbaycan
4J5T, – Natiq Qasımov, Azərbaycan
4J7WMF – Aleksandr Protasov, Azərbaycan
4K3FPL – Serqey Şev�enko, Rusiya
4K3QQA – Vladimir Yermolayev, Rusiya