Azərbaycanın radio amatörlərinə 40 və 80 metr aralığının genişləndirilməsi

Azərbaycanda radio həvəskarlar üçün qaydalar

To whom it may concern

Please, be informed that since the present, in accordance to ITU Band Plan, all 4J/4K amateurs are permitted for usage of expanded

frequencies of 40 and 80 m bands in a frame of 3500-3800 kHz and 7000-7200 кHz, instead to previouse narrower bands.

4J5T